Ventilatie

Wat is ventilatie?

Het ventilatiesysteem heeft 2 hoofddoelen: het afvoeren van vervuilde lucht en verse lucht inblazen. Het type systeem dat geïnstalleerd wordt, moet voldoen aan bepaalde voorschriften die worden opgesomd in de energieprestatie-regelgeving voor gebouwen.

Welke ventilatiesystemen worden er bij ons onderhouden?

Ons bedrijf is gespecialiseerd om systemen C (+) en D te verzorgen. Dit zowel het toestel en/of de kanalen. Ook zorgen we voor een correct advies, zodat u beter geïnformeerd bent over 'ventileren'.

Bij het C (+) systeem hebben we een natuurlijk toevoer van lucht en een mechanische afvoer Bij het D systeem gebeuren zowel de toevoer en de afvoer van lucht op mechanische wijze

Wanneer uw systeem onderhouden?

Home Ventilation Cleaning raadt aan om na installatie periodiek uw systeem te controleren en te onderhouden (onderstaande tabel geeft de verwijzing wat en wanneer).

Ook raden we aan om zowel bij nieuwbouw als bij renovatie uw ventilatiekanalen te laten reinigen. Dit doordat bij werkzaamheden bouwstoffen en bouwafval terecht kunnen komen in uw systeem.

Componenten van het ventilatiesysteem Tijd
Natuurlijke toevoeropeningen (Raamroosters) systeem C (+). 3-6 maandelijks visuele controle bij vervuiling reinigen (1-jaar).
Filters 3-6 maandelijks reinigen met stofzuiger / jaarlijks vervangen, indien eerder wanneer bevuiling te groot is.
Ventilatiemachine systeem C (+) & D 2 jaar
Ventilatiekanaal systeem C (+) & D 6-8 jaar
Ventielen systeem C (+) & D. 3-6 maandelijks visuele controle bij vervuiling reinigen (1-jaar).
-
Onderhoud Toestel: Algemeen raden we aan om de 2 jaar een onderhoud uit te voeren.
* Indien bij onderhoud zichtbaar vervuiling aanwezig is in de kanalen, raden we aan die te laten reinigen.